torstai 26. tammikuuta 2017


 

JP (Juha-Pekka) Väisänen: "Teen työtä sellaisten aloitteiden puolesta, jolla jaetaan valtaa niin, että ihmisillä on entistä enemmän ihan oikeaa päätösvaltaa omista asioistaan".


Parhaillaan Helsingissä valtaa ollaan keskittämässä harvempiin käsiin, pormestarille ja suurille puolueille ja super-lautakunille. Tämä on väärää kehitystä. Valtaa on keskittämisen sijaan jaettava. Tarvitaan kaupunginosavaltuustoja joilla on todellista valtaa päättää alueen asioista.


Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?

Minut kannattaa valita Helsingin kunnanvaltuustoon koska minulla on aktivistin kokemusta osallistuvan demokratian kulttuurista ja vaikuttamisesta. Lisäksi toimin varmasti työväenluokan yhteisten tavoitteiden puolesta ja teen tinkimättömästi työtä yhdenvertaisen ja oikeudenmukaisen Helsingin rakentamiseksi.

Olen viime valtuustokaudella toiminut kulttuuri- ja vapaa-ajanlautakunnassa ja voinut vaikuttaa  kulttuuripolitiikan suuntaan. Haluan jatkaa tätä työtä valtuustossa ja päästä seuraavaan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan.

Olen ollut mukana päivittämässä kaupungin uusia avustuskriteereitä ja on hyvää kehitystä, että yhteisöllisyys ja yhteistyö asukkaiden kanssa huomioidaan julkisisista avustuksista päätettäessä. Merittävää on myös se, että uusiiin avustuskriteereihin on kirjattu mustaa valkoisella pyrkimys vähentää virkamisten valtaa, mikä mahdollistaa kansalaisyhteiskunnan; asukkaiden, taiteilijoiden, kulttuuri- ja taidejärjestöjen paremman osallistumisen kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja linjauksiin.

Olen kaikessa päätöksenteossani asettanut asukaslähtöisen, feminisitisen ja kulttuurienvälisen näkökulman tärkeäksi ja koen että olen onnistunut vaikuttamaan paremman Helsingin rakentamisessa.

Useampi epäsovinnainen taidehanke ja produktio, joka aiemmin olisi jäänyt ilman rahoitusta on nykyisen lautakunnan linjauksista johtuen noussut julkisen rahoituksen piiriin.

On merikttävää, että Keskustakirjastoa todellakin parhaillaan rakennetaan eikä yhtään lähikirjastoa olla lautakuntakaudella  lopetettu.

Seuraavaksi on kirjastopolitiikassa keskityttävä uusien lähikirjastopalvelujen parantamiseen. Helsinkiin tarvitaan aktuutisti kolme uutta lähikirjastoa; Kalasatamaan, Kuninkaantammeen ja Mellunmäkeen.